اولین پوستر فیلم رحمان ۱۴۰۰

اولین پوستر فیلم رحمان ۱۴۰۰ پوستر فیلم رحمان 1400 و انصراف «رحمان ۱۴۰۰» از رقابت در جشنواره سی و هفتم: تهیه کننده و کارگردان با احترام به دبیر محترم جشنواره و هیئت انتخاب فیلم ها تصمیم گرفتند که فیلم را از بخش مسابقه خارج کنند تا سر فرصت بتوانند مراحل فنی و پایانی کار را […]

ادامه مطلب